Uz sākumu
Insert AdSense Ads Here

Cienījamie 2023./2024. mācību gada pirmklasnieku vecāki!

Aicinām Jūs iepazīt mūsu skolu!
📌 Tiešsaistes (ZOOM) tikšanās ar skolas pārstāvjiem 7.martā plkst.19.00.
Pieslēgšanās saite https://bit.ly/info1klases
📌 Klātienes tikšanās skolā 20.martā plkst.12.00.
Vairāk informācijas par uzņemšanas noteikumiem https://vip.ventspils.lv/vispareja-izglitiba/registracija-1-klases/

..

..

Uzmanību!

Skolas padome sēdē 25.01.2022. izstrādājusi infografiku par auto novietošanas iespējām pie Ventspils Centra sākumskolas, lai pie skolas neveidotos sastrēgumi un visiem būtu iespēja izlaist savus bērnus pie skolas.

Infografikas autore Skolas padomes priekšsēdētāja Agnese Pastare.

.

.

.

.

.

……………………………………………………………………………………..

Cienījamie 2021./2022. mācību gada pirmo klašu skolēnu vecāki!

Tuvojoties 1. aprīlim, kad tiks uzsākta pieteikumu pieņemšana bērnu reģistrācijai 1. klasēs, Ventspils Centra sākumskola aicina piedalīties tiešsaistes pasākumos, lai iepazītos ar mūsu skolu, tās tradīcijām un kopīgās sarunās rastu atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem. Jums būs iespēja uzdot jautājumus direktorei Liānai Biezbārdei, vietniecēm Ritai Vēverbrantei, Elīnai Klevinskai un Guntai Brensonei, kā arī 1.klašu audzinātājām Anitai Gailei un Intai Ozolai-Sūnai.

Pasākumu norises plāns:

Pasākumi notiks tiešsaistes platformā MS Teams. Ja datorā nav instalēta MS Teams lietotne, tad pieslēgšanās iespējama arī no interneta pārlūkprogrammas bez reģistrēšanās. Pieslēgšanās saites ievada pasākumam un atsevišķajām tikšanās ar skolu pārstāvjiem publicētas zemāk.

Ievada pasākums 17.martā 18:00-18:30 http://bit.ly/3rMcAVu

1. pasākums: trešdien, 17. martā, plkst. 18:00

  • 18:35 – 19:15 – vecāku tikšanās ar skolas pārstāvjiem un klašu audzinātājām MS Teams vidē saite šeit: http://bit.ly/3t6jpkM
  • 19:20 – 20:00 – vecāku tikšanās ar skolas pārstāvjiem un klašu audzinātājām MS Teams vidē saite šeit: http://bit.ly/3t9UZH2

 2. pasākums: ceturtdien, 18. martā, plkst. 18:00

  • 18:00 – 18:40 – vecāku tikšanās ar skolas pārstāvjiem un klašu audzinātājām MS Teams vidē saite šeit: http://bit.ly/3cjcldO
  • 18:45 – 19:25 – vecāku tikšanās ar skolas pārstāvjiem un klašu audzinātājām MS Teams vidē saite šeit: http://bit.ly/3tblCM2

Priecāsimies par iespēju satikties un iepazīties!

Ventspils Centra sākumskolas vadības grupa un nākamā mācību gada pirmo klašu audzinātājas.

Skolas administrācijas darba grafiks klātienē un saziņas iespējas līdz 26.03.2021.

Datums Administrācijas pārstāvja vārds, uzvārds Ieņemamais amats
16.03.2021. Anita Gaile Direktores vietniece
17.03.2021. Liāna Biezbārde Direktore
18.03.2021. Elīna Klevinska Direktores vietniece
19.03.2021. Gunta Brensone Direktores vietniece
22.03.2021. Gunta Brensone Direktores vietniece
23.03.2021. Rita Vēverbrante Direktores vietniece
24.03.2021. Anita Gaile Direktores vietniece
25.03.2021. Elīna Klevinska Direktores vietniece
26.03.2021. Liāna Biezbārde Direktore

Tālruņa numurs saziņai klātienē un elektroniskās saziņas iespējas attālinātā darba laikā:

Direktora vietnieki Rita Vēverbrante, Anita Gaile, Elīna Klevinska, Gunta Brensone – 63629937

Saziņa elektroniski attālinātā darba laikā: e-klasē vai [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]

Direktore Liāna Biezbārde – 63622146

Saziņa elektroniski attālinātā darba laikā: e-klasē vai [email protected]

Saimniecības vadītāja Iveta Eglīte – 63629937

Saziņa elektroniski attālinātā darba laikā: [email protected] 

Lietvede Gita Veļiczko – 63629937

Saziņa elektroniski attālinātā darba laikā: [email protected] 


Līdz 31. janvārim norisinās publiskā apspriešana par saistošo noteikumu “Par kārtību, kādā reģistrējami un izskatāmi pieteikumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Ventspils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs” projektu.

Aicinājums izteikt viedokli, kā arī noteikumu projekts publicēts Izglītības pārvaldes mājaslapā https://bit.ly/3oVHI3h vai http://vip.ventspils.lv/aicinam-izteikt-viedokli-par-kartibu-bernu-uznemsanai-1-klase/———————————-

Priekšapmaksu par ēdināšanu varat veikt, pārskaitot naudu uz kontu SIA “Daga”.

Maksājuma mērķī jānorāda:

1. periods, par kuru maksāsiet (ne mazāk kā par nedēļu, izņemot sestdienas, svētdienas un svētku dienas);

2. skolēna vārds un uzvārds, klase, skola.

Maksājumu veikt līdz ceturtdienai par nākamo periodu, līdz katras nedēļas piektdienai plkst.12:00 maksājuma uzdevumu nogādāt skolas ēdnīcā, kur pret to izsniedz talonus.

Neskaidrību gadījumā zvanīt firmai pa tālruni – 26034289

Piegādātājs: SIA “Daga”

Reģistrācijas numurs: 41203002556

Banka: Swedbank

Kods: HABALV22

Konts: LV13HABA0001408062757

SIA “Daga” administrācija

Labvakar, cienījamie vecāki!

Informēju, ka no 13.03. 2020. mācības skolā tiek atceltas, mācības notiks attālināti. Lūdzu sekot līdzi turpmākajai informācijai un uzturēt saziņu ar klases audzinātāju.

12.03.2020. Ministru prezidents Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu https://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu 

Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojumu, ka Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, un pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkta “e” apakšpunktu, likuma “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” 4. pantu5. panta pirmo daļu un 6. panta pirmās daļas 1. punktu un otro daļu, 7. panta 1. punktu un 8. pantu, Epidemioloģiskās drošības likuma 3. panta otro daļu, lai noteiktu epidemioloģiskās drošības un citus pasākumus:

1. Izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā.

2. Noteikt Veselības ministriju par atbildīgo institūciju darbību koordinācijai ārkārtējās situācijas laikā.

3. Noteikt atbildīgās institūcijas atbilstoši kompetencei par līdzatbildīgajām institūcijām.

4. Ārkārtējās situācijas laikā:

4.1. valsts un pašvaldību iestādēm izvērtēt un iespēju robežās nodrošināt klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti;

4.2. lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, noteikt, ka vecākiem 2020. gada 13. martā ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis vai teritorijas, nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu;

4.3. pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs, nodrošinot no 2020. gada 13. marta mācības attālināti, izņemot centralizēto valsts pārbaudījumu norisi;

4.4. pārtraukt visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesu (treniņu, sacensību un mēģinājumu norisi);

4.5. ar 2020. gada 13. martu atcelt un aizliegt visus publiskos pasākumus, sapulces, gājienus un piketus virs 200 cilvēkiem;

4.6. tūrisma pakalpojumu sniedzējiem iespēju robežās piedāvāt pārcelt un neplānot tūrisma braucienus uz Covid-19 skartajām valstīm un teritorijām, no kurām atgriežoties ir jāveic īpaši piesardzības pasākumi, atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajai informācijai;

4.7. iespēju robežās atcelt, pārcelt un neplānot darba braucienus un komandējumus uz Covid-19 skartajām valstīm un teritorijām, no kurām atgriežoties ir jāveic īpaši piesardzības pasākumi, atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajai informācijai;

4.8. nodrošināt, lai darbos, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai (atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumiem Nr. 477 “Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība”), netiktu nodarbinātas personas ar akūtas elpceļu infekcijas simptomiem;

4.9. ārstniecības iestādēm, sociālās aprūpes institūcijām un ieslodzījuma vietām ierobežot apmeklējumus iestādē trešajām personām, izņemot ar iestādes vadītāja atļauju pamatfunkciju nodrošināšanai;

4.10. var tikt ierobežotas likumā noteiktās ieslodzīto tiesības atbilstoši Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka lēmumam;

4.11. aicināt fiziskas personas atturēties no ārvalstu braucieniem;

4.12. personām un kontaktpersonām, kuras atgriezušās no Covid-19 skartās valsts vai teritorijas, jāveic īpaši piesardzības pasākumi, tai skaitā:

4.12.1. 14 dienas pēc izbraukšanas no minētās valsts vai teritorijas novērot savu veselības stāvokli, divas reizes dienā (no rīta un vakarā) mērot ķermeņa temperatūru;

4.12.2. nekavējoties zvanīt 113, ja parādās kādas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi);

4.12.3. jāveic pašizolēšanās dzīvesvietā (mājas karantīna) un jābūt pieejamam saziņai un sadarbībai ar ģimenes ārstu un citām ārstniecības personām;

4.12.4. novērot savu veselības stāvokli;

4.12.5. nepakļaut citas personas inficēšanās riskam, cenšoties samazināt tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem (neuzņemt viesus, neapmeklēt publiskas vietas, institūcijas un nedoties privātās vizītēs u. c.);

4.12.6. uzturēties dzīvesvietā un nedoties uz darbu, sabiedriskām vietām, vietām, kur uzturas liels skaits cilvēku, iespēju robežās neizmantot sabiedrisko transportu;

4.12.7. pirmās nepieciešamības preču vai pārtikas iegādei izmantot kādu no šādām iespējām:

4.12.7.1. piegādi mājoklī, izvairoties no kontakta ar piegādātāju;

4.12.7.2. pārtikas vai preču piegādi ar tuvinieku palīdzību, atstājot tās pie durvīm;

4.12.7.3. lūgt pašvaldības sociālā dienesta palīdzību, izvairoties no tieša kontakta ar sociālo darbinieku;

4.12.7.4. ja nav citu risinājumu, veikalu apmeklēt ar medicīnisko masku stundās, kad veikalā mazāk cilvēku, ievērojot 2 metru distanci no veikala apmeklētājiem un pārdevējiem un ievērojot roku un klepus higiēnu;

4.13. atļaut Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā un stacionārās ārstniecības iestādēs strādājošām ārstniecības personām, kā arī Slimību profilakses un kontroles centrā strādājošiem epidemiologiem noteikt tādu virsstundu darba laiku, kas pārsniedz Darba likumā noteikto maksimālo virsstundu laiku, bet nepārsniedz 60 stundas nedēļā. Veselības ministrijai virsstundu darba apmaksai nepieciešamos papildu finanšu līdzekļus pieprasīt no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

5. Pasākumus finansēt no institūcijām iedalītajiem valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2020. gadam”, kā arī pēc institūciju motivēta pieprasījuma no  valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Šādos gadījumos lēmumu par finansējuma piešķiršanu pieņem Ministru kabinets.

6. Noteikt, ka likuma “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” 3. panta otrajā daļā noteiktā valsts institūcija ir attiecīgās nozaru ministrijas, kuras apkopo un iesniedz Finanšu ministrijā personu prasījumus pret valsti par nodarīto kaitējumu.

7. Valsts kancelejai saskaņā ar likuma “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” 9. panta trešo daļu paziņot Saeimas Prezidijam par Ministru kabineta pieņemto lēmumu un atbilstoši minētā likuma ceturtajai daļai informēt sabiedriskos elektroniskos plašsaziņas līdzekļus par pieņemto lēmumu.

Ministru prezidents                                            A. K. Kariņš

Veselības ministre                                              I. Viņķele

     

Tuvojas pavasara brīvlaiks izglītības iestādē un, iespējams, jau sen plānojat šajā laikā doties kādā aizraujošā ceļojumā.

Ņemot vērā situāciju pasaulē saistībā ar COVID-19 vīrusa izplatītu un tā skartajām teritorijā, lūgums iepazīties ar informāciju vietnē

https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/764

un izvērtēt savus ceļošanas plānus.

Lai jaukas brīvdienas!
Cienījamie vecāki, skolas darbinieki un skolēni!

Valsts simtgade ir vērienīgākais notikums mūsdienu Latvijas vēsturē. To atzīmēs piecus gadus (2017. – 2021.) visā Latvijā un dažādās pasaules valstīs.

Šogad svinam Latvijas 101. dzimšanas dienu. Svinību laikā tiek izcelti galvenie, ar valsts veidošanos saistītie notikumi un personības, pilnvērtīgi izklāstot Latvijas stāstu. Arī Ventspils Centra sākumskola ir daļa no šī stāsta.

Mēs esam daļa no Latvijas, un šie ir svētki katram no mums. 18. novembris ir Latvijas dzimšanas diena – lai arī vēl nebija nospraustas valsts robežas, apņēmīgu cilvēku grupa šajā dienā 1918. gadā proklamēja neatkarīgu Latvijas valsti. Vēl vairākus mēnešus pēc šī drosmīgā soļa norisinājās karadarbība – Krievijas impērija negribēja zaudēt nozīmīgu teritoriju. Taču joprojām tieši šī diena ir katram latvietim pati nozīmīgākā valsts svētku diena.

Tieši mēs esam tie, kas veido Latviju tādu, kāda tā ir. Arī neliels ieguldījums var būt būtisks – iejūtība, tolerance, cieņpilna attieksme, labas zināšanas un savstarpēja sapratne. Kādi būsim mēs, tāda arī būs Latvija. Es lepojos ar katru no jums – skolēnu, vecāku, pedagogu, skolas darbinieku un ikvienu, kas atbalsta mūsu skolu, jo, veidojot Ventspils Centra sākumskolu par stipru un draudzīgu, mēs par tādu veidojam arī Latviju. Tikai vienotībā ir spēks, kā šodien. Būt kopā un ticēt Latvijai, tās spējai būt un pastāvēt, kaut arī tik mazai uz pasaules lielvalstu fona. Nekad nav par vēlu darīt labus darbus un atrast jaunus veidus, kā izrādīt savu atbalstu, mīlestību un pateicību Latvijai. Lai gaiši un mīlestības pilni šie svētki!

Dievs, svētī Latviju!

Ventspils Centra sākumskolas

direktore Liāna Biezbārde

 Ir sācies IT izaicinājuma fināls! Ventspils Centra sākumskolas 3.a klases trīs komandas 14. un 15. novembrī startē finālā. Mēs esam kopā ar jums un turam īkšķus.

Lai veicas!

Labdien, cienījamie vecāki, pedagogi, skolas darbinieki un skolēni!

            Mēs esam maza, bet stipra valsts, par to liecina mūs vēlme būt brīviem un neatkarīgiem. Ik gadu 11. novembrī, Lāčplēša dienā, visā Latvijā tiek iedegtas neskaitāmas sveces, pieminot Latvijas valsts armijas uzvaru pār Rietumkrievijas brīvprātīgo armiju jeb tā saukto Bermonta karaspēku 1919. gada 11. novembrī. Pieminot šo notikumu, Lāčplēša dienā tiek godināti Latvijas brīvības cīnītāji.

Arī Ventspils Centra sākumskolā notiks pasākums par godu Lāčplēša dienai. Šīs dienas svinīgais pasākums pie skolas galvenās ieejas sāksies 11. novembrī plkst.17:00. Aicinu pulcēties pie galvenās ieejas plkst 16:50, līdzi ņemot svecītes, lai kopīgi godinātu Latvijas varoņus. Pēc svinīgā pasākuma ikvienam interesentam būs iespēja piedalīties tradicionālajā Lāčplēša dienas lāpu gājienā, pievienojoties tam pie mūsu skolas, tā simboliski pasakoties valsts brīvības cīnītājiem un vairojot kopības sajūtu.

Ar cieņu

Ventspils Centra sākumskolas direktore

Liāna BiezbārdeRūpējoties par izglītojamo drošību, sākot ar š.g.11.11.,

skolas pagalma vārti tiks slēgti šādos laikos

 

Nedēļas diena

Aizslēdz

Atslēdz

Pirmdiena

9.10

11.10

Otrdiena

9.10

12.20

Trešdiena

9.10

12.20

Ceturtdiena

10.00

12.20

Piektdiena

9.10

11.10

 

“Kad esi maziņš, piedzimstot neredzi tikai mammu un ārstus, viņš jau ir klāt sākumā. Saprot Tevi, uzklausa, palīdz grūtos brīžos. Pat tad, ja Tu esi izdarījis ko sliktu, viņš tevi sabar, bet uzreiz pēc tam samīļo un piedod. Profesija tētis nav elementāra. (..) Šādu profesiju, īsto versiju, Tu redzēsi tikai vienu reizi mūžā. Jo īsts tētis ir tikai vienreiz mūžā”

Līdzi , protams, var ņemt arī mammas, jo viņas vienmēr ir mūsu galvenais atbalsts. Neatstājiet mājās brāļus un vectēvus. Neaizmirstam sporta apģērbu un sportisko garu.

Tēvi, neaizmirstiet – bērnam šķiet, ka tēvs var visu, ir Supermens un Betmens vienā personā.

Uz tikšanos !

Būsiet mīļi gaidīti Zinību dienas pasākumā š.g. 2.septembrī plkst. 9:00!

Plkst. 8:45 – pulcēšanās skolas pagalmā
Plkst. 9:00 – svinīgais pasākums un pirmā skolas zvana ieskandināšana
Pēc svinīgā pasākuma klases stunda
Lietus gadījumā pulcēsimies skolas foajē

Lai mums visiem daudz skaistu brīžu šajā mācību gadā!
Skolas kolektīvs


fresh
fresh
 
fresh
Ventspils Centra pamatskola
Designed by