Uz sākumu
Insert AdSense Ads Here

Aktualitātes

Oct

2

Aicinām iepazīties ar izmaiņām testēšanas kārtībā no oktobra.

  • pēc šobrīd aktuālā algoritma no oktobra izglītojamo testēšana notiks reizi divās nedēļās visai klasei;
  • nākamā testēšana tiks organizēta 11.10.2021.
  • testēšanas kārtība skolā nosūtīta vecākiem e-klases e-pastā, lūgums ar to iepazīties;
  • neskaidrību gadījumā sazinieties ar klases audzinātāju vai skolas medmāsu Anitu Eglīti;

BIOR: Covid-19 testēšana skolās pa klasēm – YouTube

Klases parauga paņemšanas instrukcija

Instrukcija skolēnam:

1. Vismaz 30 minūtes pirms parauga ņemšanas nedrīkst ēst, dzert, veipot, smēķēt, mazgāt zobus, košļāt košļājamo gumiju.

2. Nomazgā rokas!

3. Saņem no sava skolotāja spirta salveti un vates kociņa iesaiņojumu!

4. Nodezinficē rokas ar spirta salveti.

5. Atver to no cietā gala, mīksto galu paturot iesaiņojumā līdz brīdim, kad skolotāja atļaus to izņemt!

6. Ja vates kociņš ir izņemts, neaiztiec to ar rokām un neliec uz galda!

7. Sagaidi, kad skolotāja dod atļauju sākt procedūru!

8. Pēc atļaujas saņemšanas, liec vates kociņa mīksto daļu mutē! Virpini to tā, lai vates kociņš būtu saskarē ar siekalām!

9. Veic procedūru ne mazāk kā 30 sekundes!

10. Pēc 30 sekundēm izņem kociņu no mutes, nolauz to un ar mīksto galu uz leju ievieto skolotājas rokās esošajā mēģenē, kurā ir speciāls šķīdums.

Instrukcija skolotājam:

1. Nomazgājiet rokas!

2. Izņemiet no iesaiņojuma skolēnu sarakstu, gumijas cimdus, spirta salvetīti, vates kociņus un mēģeni!

3. Uzvelciet cimdus!

4. Izdaliet skolēniem spirta salvetes, vates kociņus, bet neļaujiet tos vēl atvērt!

5. Kad visi vates kociņus ir saņēmuši, dodiet atļauju atvērt to iepakojumu!

6. Uzņemiet laiku – 30 sekundes – un dodiet skolēniem komandu uzsākt procedūru!

7. Apstaigājiet skolēnus un savāciet visus vates kociņus kopīgajā mēģenē (mazākām klasēm tās būs mazākas, lielākām lielas), pievēršot uzmanību, lai kociņi tiktu ievietoti mēģenē ar tamponu uz leju!

8. Cieši aizskrūvējiet mēģeni, noslaukiet to ar spirta salvetīti un uzrakstiet vai uzlīmējiet uz tās klasi!

9. Ievietojiet mēģeni biodrošības maisiņā!

10. Maisiņā ievietojiet arī to skolēnu sarakstu, kuri piedalījās procedūrā. Svarīgi! Izsvītrojiet tos skolēnus, kuri nepiedalījās un, ja nepieciešams, pierakstiet tos, kuri izsniegtajā sarakstā nav atrodami!

11. Aizveriet maisiņu un nododiet to skolas atbildīgajai personai, kas to ievietos kopējā skolas atpakaļ atgriešanas maisā un nodos kurjeram!

Paldies par uzticēšanos!

Instrukciju sagatavoja

20:50
Sep

1

Cienījamie bērni, vecāki un skolotāji!

Klāt atkal skolas laiks! Pasaule smaržu un noslēpumu pilna, aicinoša un interesanta. Rudens klusām jau klauvē pie skolas durvīm, bet saules stari vēl nebēdnīgi lūkojas skolas logos. Tie aicina palikt laukā vēl mazliet ilgāk un nesēsties skolas solos, bet zinības iegūt ārpus tās, ko šajā mācību gadā arī centīsimies īstenot atbilstoši epidemioloģiskās drošības prasībām. Jaunais 2021./2022. mācību gads, kāds tas būs un ko tas nesīs?

Uzsākot šo mācību gadu, skola kopā ar Skolas padomi ir definējusi savas vērtības, viena no tām ir atbildība. Atbildība par to, kādi mēs esam un ko mēs sasniedzam, un kā mēs to darām. Tā ir pozitīva attieksme pret veicamo darbu, rūpes un pienākuma apziņa. Otra – tolerance – iecietība, pacietība, iejūtība, līdzjūtība un izpratne par atšķirīgo. Trešā – patriotisms – cieņpilna attieksme gan pret sevi, gan citiem cilvēkiem, gan skolu, pilsētu, valsti un tās simboliem, gan arī valsts valodu. Kopā mēs esam varens spēks un varam realizēt idejas un īstenot mērķus, sasniegt vēl vairāk nekā iepriekš. Bet tam ir nepieciešama izturība, veselība un optimisms. Tieši to šajā mācību gadā arī visiem novēlu.

Izsaku milzīgu pateicību vecākiem, pedagogiem, skolas darbiniekiem, skolēniem, Skolas padomei, pašvaldībai un Ventspils izglītības pārvaldei par milzīgo darbu, atbalstu, sapratni un ieinteresētību, jau uzsākot šo mācību gadu. Šajā mācību gadā skolas durvis vērs divas pirmās klases, kur katrā klasēs mācīsies 26 bērni. Mūsu saimē šajā mācību gadā mēs esam 354. Kopumā skolā mācīsies 308 izglītojamie, strādās 10 tehniskie darbinieki un 37 pedagogi, kā arī sociālais pedagogs. Skolā tiks realizēti trīs projekti “Pumpurs”, “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Erasmus+ “Telling new life experiences”.  

Lai mums veiksmīgs šis jaunais mācību gads! Lai līdzi dotais rupjmaizes kukulītis sniedz enerģiju, stiprina veselību un dod spēku!

Ventspils Centra sākumskolas direktore
Liāna Biezbārde

15:20
Aug

31

 A.Muižnieces apsveikums 1. septembrī (failiem.lv)

Labdien! Sveicu visus mūs jaunajā gadā – 1. septembrī!

Šajā svētku dienā, lai mums visiem dzirkstošs satikšanās  un kopā būšanas prieks! Jūs tik ilgi esat gaidījuši šo brīdi – kad varat atvērt skolas durvis, kad skolotāji var sagaidīt bērnus pie klasēm, kad skolēni var skolotājiem pasniegt ziedus, kad var satikt draugus un klases biedrus, un protams, kad pirmklasnieki pirmo reizi var apsēsties skolas solā!

Skolēni, izbaudiet klātienes laiku skolā. Jo tas ir viens kārtīgs posms ceļā uz jūsu dzīves lielajiem mērķiem un tikai no jums ir atkarīgs – kāds būs šis laiks! Jā, pagājušais gads bija digitālo prasmju apgūšanas gads. Tāpēc novēlu, lai arī šajā gadā ik dienu izdodas apgūt ko jaunu un aizraujošu!

Studenti – es nešaubos, ka katrs no jums ir nākamais speciālists, kurš vairos mūsu valsts labklājību. Tāpēc, lai jums neizsīkstoša enerģija ne tikai studijām, bet arī sabiedriskajai dzīvei!

Skolotāji – apzinieties, ka jūsu skolēni un studenti ir vislabākie! Un arī jūs viņiem esat vislabākie. Jo katrs jūsu vārds, vai katra jūsu doma var skolēnus, jauniešus, studentus pacelt spārnos un iedvesmot.  Viss, ko jūs darāt – ir mūsu bērniem un nākotnei!

Vecāki – paldies, ka jūs visi pagājušajā gadā vairāk vai mazāk bijāt skolotāji. Tāpēc izbaudiet šo laiku, kad bērni atkal var iet uz skolu un jūs atkal varat būt vienkārši vecāki un uzticēties, ka skolotāji kā jomas profesionāļi zina – ko un kāpēc dara.

Novēlu ikvienam, kura dzīvē izglītības joma aizņemt kaut visnelielāko sirds stūrīti – sākt šo mācību gadu ar optimistisku skatījumu un ar cerību, ka visiem kopā mums izdosies saglabāt drošas un atvērtas skolas.

Jaunām zināšanām bagātu un veiksmīgu jauno mācību gadu!

Anita Muižniece,

Izglītības un zinātnes ministre

20:42
Aug

27

9:50
May

28

14:13
Mar

26

16:29
Mar

16

Cienījamie 2021./2022. mācību gada pirmo klašu skolēnu vecāki!

Tuvojoties 1. aprīlim, kad tiks uzsākta pieteikumu pieņemšana bērnu reģistrācijai 1. klasēs, Ventspils Centra sākumskola aicina piedalīties tiešsaistes pasākumos, lai iepazītos ar mūsu skolu, tās tradīcijām un kopīgās sarunās rastu atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem. Jums būs iespēja uzdot jautājumus direktorei Liānai Biezbārdei, vietniecēm Ritai Vēverbrantei, Elīnai Klevinskai un Guntai Brensonei, kā arī 1.klašu audzinātājām Anitai Gailei un Intai Ozolai-Sūnai.

Pasākumu norises plāns:

Pasākumi notiks tiešsaistes platformā MS Teams. Ja datorā nav instalēta MS Teams lietotne, tad pieslēgšanās iespējama arī no interneta pārlūkprogrammas bez reģistrēšanās. Pieslēgšanās saites ievada pasākumam un atsevišķajām tikšanās ar skolu pārstāvjiem publicētas zemāk.

Ievada pasākums 17.martā 18:00-18:30 http://bit.ly/3rMcAVu

1. pasākums: trešdien, 17. martā, plkst. 18:00

  • 18:35 – 19:15 – vecāku tikšanās ar skolas pārstāvjiem un klašu audzinātājām MS Teams vidē saite šeit: http://bit.ly/3t6jpkM
  • 19:20 – 20:00 – vecāku tikšanās ar skolas pārstāvjiem un klašu audzinātājām MS Teams vidē saite šeit: http://bit.ly/3t9UZH2

 2. pasākums: ceturtdien, 18. martā, plkst. 18:00

  • 18:00 – 18:40 – vecāku tikšanās ar skolas pārstāvjiem un klašu audzinātājām MS Teams vidē saite šeit: http://bit.ly/3cjcldO
  • 18:45 – 19:25 – vecāku tikšanās ar skolas pārstāvjiem un klašu audzinātājām MS Teams vidē saite šeit: http://bit.ly/3tblCM2

Priecāsimies par iespēju satikties un iepazīties!

Ventspils Centra sākumskolas vadības grupa un nākamā mācību gada pirmo klašu audzinātājas.

15:26
Mar

15

Skolas administrācijas darba grafiks klātienē un saziņas iespējas līdz 26.03.2021.

Datums Administrācijas pārstāvja vārds, uzvārds Ieņemamais amats
16.03.2021. Anita Gaile Direktores vietniece
17.03.2021. Liāna Biezbārde Direktore
18.03.2021. Elīna Klevinska Direktores vietniece
19.03.2021. Gunta Brensone Direktores vietniece
22.03.2021. Gunta Brensone Direktores vietniece
23.03.2021. Rita Vēverbrante Direktores vietniece
24.03.2021. Anita Gaile Direktores vietniece
25.03.2021. Elīna Klevinska Direktores vietniece
26.03.2021. Liāna Biezbārde Direktore

Tālruņa numurs saziņai klātienē un elektroniskās saziņas iespējas attālinātā darba laikā:

Direktora vietnieki Rita Vēverbrante, Anita Gaile, Elīna Klevinska, Gunta Brensone – 63629937

Saziņa elektroniski attālinātā darba laikā: e-klasē vai [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]

Direktore Liāna Biezbārde – 63622146

Saziņa elektroniski attālinātā darba laikā: e-klasē vai [email protected]

Saimniecības vadītāja Iveta Eglīte – 63629937

Saziņa elektroniski attālinātā darba laikā: [email protected] 

Lietvede Gita Veļiczko – 63629937

Saziņa elektroniski attālinātā darba laikā: [email protected] 

21:07
Feb

18

No 30. novembra līdz 14. februārim norisinājās sacensību RĒĶINI GALVĀ 2020.-2021. trīs etapi.

Rezultāti iepriecina, jo šajā gadā mūsu skolas skolēni startēja divās vecumposmu grupās, kā ierasti 1. – 3. klašu grupā un pirmo gadu arī 4. – 6. klašu grupā. Finālā iekļuvuši:

1.- 3. klašu grupā 7 skolēni no 2. un 3. klases:

1.Emīlija Driņģe 2.b.

2.Marija Žigajeva 3.b

3.Rojs Klestrovs 3.b

4.Pēteris Graudiņš 2.b

5.Gustavs Grīnbergs 3.b

6.Oskars Garders 3.b

7.Roberts Rozentāls 2.b

4. – 6. klašu grupā 7 skolēni no 4.a klase:

1.Miķelis Priedēns

2.Una Zariņa

3.Kate Berķe

4.Marta Megne

5.Liene Trama

6.Ralfs Mūrnieks

7.Paula Marija Purēna

Lepojamies! Turēsim par jums īkšķus un atbalstīsim fināla norises dienā 12. martā!

Paldies skolotājiem Līgai Nēliusai, Everitai Panfiļonokai, Anitai Gailei un skolēnu vecākiem!

20:17
Jan

19

20:35
fresh
fresh
fresh
 
fresh
Ventspils Centra pamatskola
Designed by