Uz sākumu
Insert AdSense Ads Here

Ventspils Centra sākumskola

Adrese: Saules iela 37 , Ventspils, LV- 3601

E-pasts: [email protected]

Tālrunis: 63629937

“Lai nodrošinātu epidemioloģisko ierobežojumu ievērošanu Covid – 19 infekcijas izplatības mazināšanai Ventspils Centra sākumskolā, nepieciešamību tikties klātienē ar skolotāju vai skolas vadību jāpiesaka telefoniski pie dežuranta – telefona numurs 63624728, ar klases audzinātāju jāsazinās telefoniski, informējot par nepieciešamību ierasties. Ierašanos skolā jāreģistrē pie dežuranta. Pēc apmeklējuma laika saskaņošanas, ierodoties izglītības iestādē, obligāti jālieto medicīniskās sejas maskas, nemedicīniskās (higiēniskās vai auduma) sejas maskas vai sejas vairogus.

Paldies par sapratni!”

Mājas lapa: http://centrasakumskola.ventspils.lv/

Sociālie tīkli:

www.facebook.com/centrasakumskola

www.instagram.com/centra.sakumskola/

Direktore

Liāna Pēce

E-pasts: [email protected]

Tālrunis: 63622146

Pieņemšanas laiks:

P. 17:00-18:00

O. 8:00-9:00

Direktores vietnieks izglītības jomā

Eva Zariņa

E-pasts: [email protected]

Pieņemšanas laiks:

Pr. 15:30-16:30

Direktores vietnieks audzināšanas darbā

Gunta Brensone

E-pasts: [email protected]

Pieņemšanas laiks:

O. 15:30-16:30

Saimniecības pārzine

Iveta Eglīte

E-pasts: iveta[email protected]

Tālrunis: 63629937

Pedagogi

E-pasts: [email protected]

Tālrunis: 63629937

fresh
fresh
 
fresh
Ventspils Centra pamatskola
Designed by