Uz sākumu
Insert AdSense Ads Here
fresh
fresh
Aug

25

Posted by admin, and filed under Aktualitātes

Mīļie bērni, cienījamie kolēģi un vecāki!

Jau tūlīt, tūlīt pie mūsu durvīm klauvēs jauns sākums, jauns mācību gads ar jauniem uzdevumiem, jaunu apņemšanos un izaicinājumiem. Skolas durvis atverot, dota iespēja sākt visu no jauna.
Centra sākumskolā jauno 2015./2016. mācību gadu uzsāks 346 skolēni.
Šogad mūsu skolā paveras iespēja uzsākt jaunu dzīves posmu 58 pirmo klašu skolēniem. Pašiem mazākajiem mūsu skolas kolektīvā vēlu nerimstošu zinātkāri un apņēmību saprast, kas ir pasaule un kas esam mēs.
Visiem audzēkņiem novēlu būt draudzīgiem, centīgiem un zinātkāriem. Nestāvēt malā, darboties līdzi un vienmēr saglabāt vēlmi uzzināt kaut ko jaunu.
Ne tikai skolēniem šī diena ir īpaša, Tikpat satraukti 1. septembri gaida vecāki, skolotāji un skolas darbinieki. Šogad skolā strādās 48 pedagogi un 7 tehniskie darbinieki. Arī pedagogu kolektīvs šogad kļuvis kuplāks. Par direktora vietnieci mācību darbā skolā sāks strādāt Ilona Jostiņa.
Pedagogiem novēlu, lai jaunais mācību gads ir radošs un sniedz gandarījumu par paveikto, lai izdodas rast inovatīvus risinājumus, mērķtiecīgi un atbildīgi strādājot.

Cienījamie vecāki!
Mūsu bērnu panākumi atkarīgi tikai no kopīga darba, uzticēšanos skolai un pedagogiem. Lai Jums nepietrūkst pacietības un padoma, esot klāt un pavadot savus mazos skolas gaitās! Ja būs kāds grūts brīdis mācībās, tad Jūs būsiet pirmie, kam tiks prasīts padoms.
Aicinu Jūs aktīvi atbalstīt savu bērnu līdzdalību klases un skolas pasākumos, līdzdarboties skolas dzīves veidošanā, izmantot skolas mājas lapu un www.facebook.com skolas kontu, lai sekotu skolas aktualitātēm.

Šī diena ir svarīga, jo tas ir vēl viens atskaites punkts. Pārdomājot paveikto, izvirzot mērķus nākotnei.
Atskatoties uz 2014./2015.mācību gadu, vēlos uzslavēt mūsu bērnus par ļoti labiem rezultātiem valsts pārbaudes darbos 3. un 6.klasēs, par aktīvo iesaistīšanos skolas rīkotajos pasākumos.
2014./2015.m.g. mūsu skolai ir bijis sasniegumiem un panākumiem bagāts. Paldies skolēniem par ieguldīto darbu, aizstāvot skolas godu pilsētas, novada un valsts olimpiādēs, konkursos, festivālos, sacensībās.
Vēlos teikt paldies bērniem un pedagogiem par smago un intensīvo darbu, gatavojoties XI Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem. Pirmo gadu mūsu skola Dziesmu svētkos tika pārstāvēta tik kuplā skaitā. Zēnu kora, zvanu ansambļa, 4.a klases ansambļa un grupas “Jautrie draugi” dalībnieki pierādīja, ka spējam koncentrēt visus spēkus vienam vienotam mērķim. Esot kopā ar Jums un izbaudot mūzikas burvību, varu apgalvot, ka ne reizi vien mani pārņēma tā īpašā svētku un gandarījuma izjūta, kas nav aprakstāma.

Jauno mācību gadu uzsāksim ar jauniem mērķiem un uzdevumiem.
Pateicoties Ventspils pilsētas domei, skola “Rīcības programmas datorprasmju apguvē” ietvaros iegūs jaunus 32 portatīvos datorus. Tie dos iespēju mērķtiecīgi un efektīvi organizēt ikdienas darbu un īstenot mācību programmas „Datorika” aprobāciju 1.klasēs, kas savukārt veicinās agrīnāku digitālās kompetences attīstību.
Ar Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja Aivara Lemberga atbalstu skolai piešķirti papildus līdzekļi jaunu zvanu komplektu iegādei. Tas dos iespēju iesaistīt kolektīvā vairāk dalībnieku un būtiski paplašināt repertuāru.
Pateicoties vecāku iniciatīvai un domes priekšsēdētāja vietnieka Jāņa Vītoliņa atbalstam, skolēnu drošībai gājēju pāreja pārvietota tuvāk skolai. Aicinu skolēnus būt piesardzīgiem uz jaunās pārejas, jo autovadītāji vēl nav pieraduši pie pārmaiņām.
Ikdienas darbā pedagogi turpinās pilnveidot savu profesionālo kompetenci. To veicinās arī iesaistīšanās Erasmus + sadarbības projektā ar Itāliju, Turciju, Angliju, Somiju un Dāniju. Mācīšanas – mācīšanās procesā skolas mērķis ir saskatīt katra bērna potenciālu un attīstīt to, sniegt atbalstu bērniem un vecākiem, pilnveidot sadarbību ar vecākiem kopīgos pasākumos.

No sirds sveicu jūs visus Zinību dienā un vēlos citēt Latvijas Valsts prezidentu Raimondu Vējoni –
“Skolā iegūst ne tikai vispusīgas zināšanas, bet iemācās domāt, darīt, sapņot, draudzēties un mīlēt. Lai mācībās gūtās atziņas ir drošs pamats īstenot nākotnes sapņus un ieceres!
Leposimies ar savu skolu un skolotājiem! “

Uz tikšanos 1.septembrī plkst. 9.00 pie sporta nams Centrs!

Direktore Ilze Butkus

20:31
Tags:
fresh

Comments are closed.

fresh
 
fresh
Ventspils Centra pamatskola
Designed by