Uz sākumu
Insert AdSense Ads Here

2003. gada 15. augustā uz tagadējās Ventspils 1. ģimnāzijas bāzes tiek izveidota Ventspils Centra pamatskola ar pamatizglītības programmām no 1. līdz 6. klasei.

Skolā iespējams attīstīt izglītojamo individuālās spējas, vajadzības, intereses, paplašinot viņu pozitīvās pašrealizācijas iespējas. Lai īstenotu šo mērķi, paralēli vispārējās pamatizglītības programmai, piedāvājam arī pamatizglītības programmu ar padziļinātām zināšanām mūzikā, kurā ir iekļauta instrumenta spēles apguve .

2003./2004.m.g. Ventspils Centra pamatskolas 1.-6. klasēs mācības uzsāk 268 skolēni.

Pakāpeniski skolēnu skaits ir audzis. 2014./2015.mācību gadā mācības uzsāk 343 skolēni, no tiem 1.- 4. klasē mācīsies 232; 5.- 6. klasē -111 skolēni. 2017./2018.m.g. skolā mācās 329 bērni.

2008./2009. mācību gadu skolas kolektīvs uzsāka renovētā skolas ēkā.

2011. gadā, stājoties spēkā izmaiņām Vispārējās izglītības likuma 30.panta 3.punktā, Ventspils Centra pamatskola tiek pārdēvēta par Ventspils Centra sākumskolu.

Mācību process 1.-4. klasēm līdz 2018.gada 19.janvārim notika Centra sākumskolā Brīvības ielā 15, 5.-6. klasēm – Ventspils 1. ģimnāzijas telpās Kuldīgas ielā 1.

2018.gada 22.janvārī  skola pārceļas uz  jaunu ēku Saules ielā 37.

fresh
fresh
 
fresh
Ventspils Centra pamatskola
Designed by