Uz sākumu
Insert AdSense Ads Here

Ventspils Centra sākumskola (turpmāk – Skola) ir pašvaldības dibināta un Ventspils domes pakļautībā esoša izglītības iestāde, kas īsteno Pamatizglītības 1. posma (1.–6. klase) izglītības programmu un Pamatizglītības 1. posma (1. –6. klase) profesionāli orientētā virziena programmu.

2003.gada 15. augustā uz tagadējās Ventspils 1. ģimnāzijas bāzes tika izveidota Ventspils Centra pamatskola ar pamatizglītības programmām no 1. līdz 6. klasei. 2003./2004. m. g. Ventspils Centra pamatskolas 1.–6. klasēs mācības uzsāka 268 izglītojamie, pakāpeniski izglītojamo skaits ir audzis. 2015./2016. m. g. mācības uzsāka 350 izglītojamie, bet ar nākamo mācību gadu samazinājies skaits, jo tika ierobežots pieļaujamo izglītojamo skaits vienā klasē, atbilstoši noteikumiem.

2008./2009. m. g. skolas kolektīvs darbu uzsāka renovētā skolas ēkā. Skolas ēkas apkārtne ir sakopta, bērniem droša.

2011.gadā, stājoties spēkā grozījumiem Vispārējās izglītības likuma 30. panta 3. punktā, Ventspils Centra pamatskola tika pārdēvēta par Ventspils Centra sākumskolu.

Līdz 2018. gada 22. janvārim mācību process 1.–4. klasēm notika Centra sākumskolā Brīvības ielā 15, 5.–6. klasēm – Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas telpās Kuldīgas ielā 1. No 2018. gada 22.janvāra visi izglītojamie mācās vienā ēkā Saules ielā 37. Skola nodrošina izglītojamajiem mācības latviešu valodā. Paralēli vispārējās pamatizglītības programmai skola piedāvā arī pamatizglītības 1. posma (1.–6. klase) profesionāli orientētā virziena programmu, kurā ir iekļauta individuālā instrumenta spēles apguve kā fakultatīvs, izvēloties mūzikas instrumentu: klavieres, flautu, trompeti, vijoli, saksofonu vai bungas.

fresh
fresh
 
fresh
Ventspils Centra pamatskola
Designed by