Uz sākumu
Insert AdSense Ads Here

Sociālā pedagoga Dārtas Sproģes darba laiks

Otrdien 13:00 – 17:00

Trešdien 8:00 -12:00

Ceturtdien 8:00 -12:00

Nepieciešamības gadījumā sociālo pedagogu var sazvanīt pa tālruni 27767671, e-pasts: [email protected]


Kādos gadījumos var palīdzēt skolas sociālais pedagogs

Klases audzinātājam, ja:

 • skolēns bieži kavē skolu neattaisnotu iemeslu dēļ;
 • skolēnam strauji pazeminās sekmes mācībās;
 • pēkšņi mainījusies skolēna uzvedība;
 • skolēns ir uzticējis kādu problēmu, kuru nevar vai nedrīkst risināt vienpersoniski, un ir nepieciešama konsultācija;
 • skolēns nonācis sociālās aprūpes vai citā institūcijā
 • skolēns saņem nepietiekamu vecāku aprūpi;
 • skolēns stāsta, ka mājās jūtas slikti un nedroši u.c.
 • Skolēnam, ja:
 • nomāc kāda problēma, kuru viņš nevar atrisināt;
 • ir problēmas mājās;
 • skolā viņš jūtas vientuļš vai atstumts, nav draugu;
 • ir mācīšanās grūtības;
 • ir konflikts ar skolas biedriem, skolotājiem vai vecākiem;
 • ir atkarības problēmas u.c.
 • Vecākiem, ja:
 • radušās grūtības bērna audzināšanā;
 • bērns bieži klaiņo un nenāk mājās;
 • bērna uzvedība ir pēkšņi mainījusies;
 • bērnam ir regulāri konflikti ar skolasbiedriem vai skolotājiem;
 • bērns stāsta, ka skolā viņš jūtas slikti;
 • bērnam ir atkarības problēmas;
 • ir grūtības nodrošināt bērnu ar skolai nepieciešamajiem mācību līdzekļiem.
 • Skolas sociālais pedagogs:
 • uzklausa,
 • informē,
 • konsultē,
 • sniedz atbalstu,
 • izvērtē problēmu un palīdz to risināt,
 • novēro,
 • palīdz risināt konflikta situācijas,
 • ja nepieciešams apmeklē ģimeni mājās,
 • pēta skolas vidi,
 • sekmē skolēna, vecāku un skolotāju savstarpējās sadarbības iespējas,
 • pēta un izzina skolēna vai klases problēmu cēloņus,
 • palīdz skolēniem veidot dzīves prasmes,
 • koordinē un sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem,
 • izstrādā priekšlikumus un organizē profilaktiskus pasākumus, lai novērstu vai ierobežotu dažādu problēmu (datoratkarības, smēķēšanas, vardarbības u.c.) izplatību skolā,
 • visu jautājumu risināšanā ievēro konfidencialitāti.
 • Veido vienotu sadarbības modeli starp skolu, izglītības pārvaldi, Nepilngadīgo lietu inspektoriem, ciešāka sadarbība un palīdzība no pašvaldības.

Skolas sociālais pedagogs ir daļa no kopējās skolas izglītības komandas, kas nodrošina visiem skolēniem pēc iespējas pilnvērtīgāku izglītību.

Vai skolas sociālais pedagogs var kaut ko izmainīt?

 • sociālais pedagogs runā ar vecākiem par to, kā palīdzēt skolēnam mājās,
 • runā ar skolēniem par iespējām uzlabot attiecības ar vecākiem, skolotājiem un vienaudžiem,
 • palīdz skolēniem realizēt un atkārtot to labo, ko viņi saka un dara,
 • izskaidro skolotājiem bērna grūto dzīves situāciju vai citas īpašas problēmas, kas var iespaidot bērnu izturēšanos un sasniegumus skolā,
 • uzslavē vai iedrošina skolēnus sasniegumiem skolā, mājās vai rajonā,
 • runā ar vecākiem par to, cik nozīmīgi ir dziļāk iepazīt skolu, tās mērķus, programmas un pakalpojumus,
 • palīdz skolēniem vieglāk virzīties pa dažādiem izaugsmes un attīstības līmeņiem,
 • nodrošina ar nepieciešamo vadību un atbalstu skolēnus un vecākus, palīdzot skolēniem veikt visu iespējamo skolā, palīdz vecākiem izmantot rajona resursus,
 • veicina skolas, skolēnu un vecāku savstarpējo atbalstu un palīdzību.
 • Sociālais pedagogs tic, ka ir objektīvi cēloņi, kāpēc daži bērni ir nesekmīgi, izrāda agresīvas un stresa pilnas emocijas, atkājot šādas izturēšanās cēloņus, cenšas šiem bērniem palīdzēt.

Skolas sociālais pedagogs nevar maģiski izmainīt situāciju.

Un viņi arī nemaina to. Viņi palīdz skolēniem kaut ko izmainīt sevī:

 • sociālais pedagogs runā ar vecākiem par to, kā palīdzēt skolēnam mājās,
 • runā ar skolēniem par iespējām uzlabot attiecības ar vecākiem, skolotājiem un vienaudžiem,
 • palīdz skolēniem realizēt un atkārtot to labo, ko viņi saka un dara,
 • izskaidro skolotājiem bērna grūto dzīves situāciju vai citas īpašas problēmas, kas var iespaidot bērnu izturēšanos un sasniegumus skolā,
 • uzslavē vai iedrošina skolēnus sasniegumiem skolā, mājās vai rajonā,
 • runā ar vecākiem par to, cik nozīmīgi ir dziļāk iepazīt skolu, tās mērķus, programmas un pakalpojumus,
 • palīdz skolēniem vieglāk virzīties pa dažādiem izaugsmes un attīstības līmeņiem,
 • nodrošina ar nepieciešamo vadību un atbalstu skolēnus un vecākus, palīdzot skolēniem veikt visu iespējamo skolā, palīdz vecākiem izmantot rajona resursus,
 • veicina skolas, skolēnu un vecāku savstarpējo atbalstu un palīdzību.
 • Sociālais pedagogs tic, ka ir objektīvi cēloņi, kāpēc daži bērni ir nesekmīgi, izrāda agresīvas un stresa pilnas emocijas, atkājot šādas izturēšanās cēloņus, cenšas šiem bērniem palīdzēt.
fresh
fresh
 
fresh
Ventspils Centra pamatskola
Designed by