Uz sākumu
Insert AdSense Ads Here

Ventspils Centra sākumskolas metodiskā darba prioritāte:

jēgpilnu, kompleksu un metakognitīvu uzdevumu izstrāde un īstenošana mācību procesā.


Ventspils pilsētas izglītības iestāžu metodiskā tēma:

tekstpratības attīstīšana kompetenču pieejā balstīta mācību satura kontekstā, akcentējot lasītprasmi un rakstītprasmi.

fresh
fresh
 
fresh
Ventspils Centra pamatskola
Designed by