Uz sākumu
Insert AdSense Ads Here
fresh
fresh
Oct

6

Posted by admin, and filed under Aktualitātes

Cienījamie 1.a, 1.b , 3.1 un 3.b klases vecāki/aizbildņi!

Latvijas Republikas Veselības ministrijas pakļautības iestāde Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) sadarbībā ar Pasaules Veselības organizāciju (PVO)  Latvijā koordinē un realizē Bērnu antropometrisko parametru pētījumu, kurā pirmās un trešās klases skolēniem tiek veikti auguma garuma, ķermeņa masas, vidukļa un gurnu apkārtmēra mērījumi, kā arī novērtēta skolu vides atbilstība veselības veicināšanai. Pētījums Latvijā notiks jau ceturto reizi kopš 2007./2008.mācību gada. Pētījuma mērķis ir iegūt datus par sākumskolas bērnu augšanu un attīstību, un skolu vides atbilstību veselīgu paradumu veicināšanai, kā arī par bērnu veselību ietekmējošiem paradumiem ģimenē.

Skola, kurā mācās Jūsu bērns, ir to skolu skaitā, kuras no Latvijas vispārizglītojošo skolu saraksta ar nejaušo metodi ir atlasītas dalībai šajā pētījumā. Statistiski ticamu datu ieguvei ir ļoti svarīgi, lai pētījumā piedalītos visi pētījuma atlasē iekļuvušo skolu pirmās un trešās klases skolēni.

Visus mērījumus bērniem skolā rūpīgi veiks speciāli pēc PVO izstrādātās metodoloģijas apmācīti intervētāji no tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS. Mērījumi tiks veikti labvēlīgā gaisotnē, ievērojot konfidencialitāti un ētikas principus, piemēram, bērni netiks mērīti un svērti klasē, bet speciāli piemeklētā skolas telpā (piemēram, medicīnas kabinetā); zēni un meitenes tiks mērīti un svērti atsevišķi; bērni netiks pilnībā izģērbti, viņiem tiks lūgts novilkt tikai biezās drēbes, apavus un zeķes, paliekot vieglās iekštelpu drēbēs. Arī pašam bērnam tiks jautāta piekrišana mērījumu veikšanai. Ja bērns vēlēsies zināt savus mērījumu rezultātus, tad intervētājs viņam tos paziņos individuāli uzreiz pēc mērījumu izdarīšanas.  Lai iegūtu datus par bērna veselības paradumiem ir izstrādāta anketa, kuru jāaizpilda vecākiem.

Jūsu bērna antropometriskie parametri un vecākiem paredzētās anketas tiks kodētas, līdz ar to visi iegūtie dati būs pilnīgi anonīmi un konfidenciāli. Dati tiks ievadīti statistiskajā programmā un analizēti dzimuma un vecuma grupās, un attiecināti uz visu Latvijas attiecīgā vecuma bērnu populāciju. Ar iepriekšējo aptauju rezultātiem varat iepazīties SPKC mājas lapā: http://www.spkc.gov.lv/veselibu-ietekmejoso-paradumu-petijumi/

7.oktobrī vecāki saņems atteikuma formu, kuru aizpilda tikai tie vecāki, kuri nepiekritīs bērna antropometrisko mērījumu veikšanai. Ja no vecākiem piecu darba dienu laikā netiks saņems atteikums vēstulei pievienotā atteikuma formā, tad mēs uzskatīsim, ka Jūs esat piekrituši, ka Jūsu bērnam tiks veikti antropometriskie mērījumi.

Šajā pētījumā ir paredzēta anonīma aptaujas anketa par Jūsu bērna veselības paradumiem, kura ir jāaizpilda Jums. Mēs ļoti ceram uz Jūsu aktīvu iesaistīšanos un atsaucību, un lūdzam Jūs aizpildīt šo anketu.

Jūsu aizpildīto aptaujas anketu un, gadījumā, ja nepiekrītat bērna antropometriskajiem mērījumiem atteikuma formu, lūdzam iedot Jūsu bērnam, kurš to nogādās skolā.

SPKC Neinfekciju slimību un pētījumu nodaļas vecākās sabiedrības veselības analītiķes labprāt atbildēs uz Jūsu jautājumiem, ja vēlēsieties iegūt papildus informāciju par pētījumu. Tālruņi informācijai: 67501588 – Biruta Velika, Daiga Grīnberga un 67387666 – Iveta Pudule.

 

 

8:25
Tags:
fresh

Comments are closed.

fresh
 
fresh
Ventspils Centra pamatskola
Designed by