Kopš 2003. gada Centra sākumskolas saime mācību procesu realizēja divās ēkās – 1.-4. klasēm nodarbības notika bijušajā Centra sākumskolas ēkā Brīvības ielā 15, savukārt 5.-6. klasēm – Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas telpās. Ilgi lolotais sapnis būt vienkopus un vienotiem ir piepildījies un jau no 22.janvāra mācību process notiek vienā ēkā. Savukārt otrdien, 30.janvarī, plkst.13.00 notiks oficiāla  atklāšana, bet 3.februārī plkst.11.00 notiks atvērto durvju diena, kurā Centra sākumskolas audzēkņu vecāki varēs iepazīties ar telpām ēkā un skolas teritoriju.

Sākoties 2017.gada vasarai, skolas ēkā un teritorijā uzsāka ievērojamus būvdarbus. Ēkā izremontēja 1.-4. un 5.-6. klašu garderobes, atjaunoja 13 mācību klases, personāla darba telpas, aktu zāli, kāpņu telpas, vestibilu, kā arī gaiteņus, virtuvi un ēdamzāli. Savukārt virtuves blokā, informātikas un mājturības kabinetos izbūvēja piespiedu vēdināšanas sistēmas. Visā skola ir atjaunota apkures sistēma, nomainot vecos radiatorus pret jauniem. Pēc aizvadītajiem remontdarbiem telpas un mācību klases ir labiekārtotas, gaišas un mājīgas.

Nozīmīgus būvdarbus veica arī skolas teritorijā Saules ielā 37 un Mēness ielā 2. Proti, izbūvēja jaunu futbola laukumu ar mākslīgo zālāju, basketbola laukumu un vingrošanas laukumu. Skolas pagalmā izvietoja jaunus soliņus un veloturētājus, kā arī izbūvēja gājēju celiņus, tos apgaismojot. Savukārt teritorijā Mēness ielā 2 tagad ir izbūvētas 22 stāvvietas, no kurām viena ir paredzēta invalīdiem.

Esot kopā vienā ēkā, Centra sākumskolas pedagogi tagad var savstarpēji sadarboties, kā arī varēs gatavot vienotus pasākumus visam skolas kolektīvam un skolēniem.