Uz sākumu
Insert AdSense Ads Here

Ventspils Centra sākumskolas  Skolas padome ir izveidota ar mērķi sekmēt pedagogu, izglītojamo, vecāku un pašvaldības sadarbību, lai nodrošinātu izglītības programmu kvalitatīvu īstenošanu.

 SKOLAS PADOMES REGLAMENTS

Skolas padomes sastāvs 2019./2020.m.g.

Klase Vecāku vārds Uzvārds
1.a Edgars Kūlmanis
Didzis Andersons
1.b Liene Kataševska
Kristīne Nikoļenko
2.a Ainars Apfelbaums
Agnese Olesena
2.b Agnese Vinholca
Elīna Bondare
3.a Agnese Pastare
Ilva Purēna
3.b Kristilla Pīpiķe
Sanita Strazda
4.a Evija Ūdriņa
Elīna Cērmane
4.b Santa Atte
Jurģis Vinniņš
5.a Kaspars Blumbergs
Inese Krūmiņa – Vaivode
5.b Estere Vītola
Ilze Siņicina
6.a Sanda Dabare
Didzis Ošenieks
Zigmunds Diedišķis
6.b Gints Andersons
Guntis Mūrnieks
Klase Izglītojamo vārds Uzvārds
6.a Tīna Zaķe
Elizabete Vīksne
Madara Braunere
6.b Annija Kate Māliņa
Alise Bandeniece
Evelīna Bormane
Skolotāja vārds Uzvārds
Liāna Biezbārde
Rita Vēverbrante
Anita Gaile
Gunta Brensone
Ilva Freiberga
Ieva Ziemele
Inta Ozola-Sūna
fresh
fresh
 
fresh
Ventspils Centra pamatskola
Designed by