Uz sākumu
Insert AdSense Ads Here
fresh
fresh
Jan

28

Posted by admin, and filed under Aktualitātes

Par veidiem, kā piereģistrēt bērnu 1. klasē

Bērnus 1. klasēs 2016./2017.m.g. iespējams reģistrēt divos veidos –  ierodoties izglītības iestādē personīgi  vai elektroniski. Izglītības pārvalde atgādina, ka reģistrācija sāksies 1. februārī plkst. 8.00.

Reģistrācija, ierodoties iestādē personīgi

Lai klātienē reģistrētu iesniegumu, pirms tā aizpildīšanas bērna likumiskais pārstāvis uzrāda personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību vai personu apliecinošu dokumentu.

Administrators bērna likumiskā pārstāvja klātbūtnē reģistrēs iesniegumu reģistrācijas žurnālā, norādot iesnieguma reģistrācijas datumu un laiku. Par iesnieguma iesniegšanu bērna vecākam būs jāparakstās reģistrācijas žurnālā.

Ja bērna likumiskais pārstāvis neuzrāda kādu no nepieciešamajiem dokumentiem, iesniegums netiks reģistrēts.

Elektroniskā reģistrācija

Lai iesniegumu reģistrētu elektroniski, neierodoties iestādē, bērna likumiskais pārstāvis nosūta iesniegumu uz skolas e-pasta adresi, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

Uzmanību! Vērā tiks ņemts iesnieguma iesūtīšanas laiks, nevis elektroniskajam parakstam pievienotais laika zīmogā norādītais laiks. Atgādinām, ka vērā tiks ņemti tikai tie iesniegumi, kas tiks iesūtīti no 1. februāra plkst. 8.00.

Elektroniski iesniegtajam iesniegumam jāpievieno bērna dzimšanas apliecība vai personu apliecinošs dokuments

Administrators elektroniski saņemto iesniegumu izdrukās un reģistrēs reģistrācijas žurnālā.

Ja tiek konstatēts, ka elektroniski saņemtajam iesniegumam nav pievienoti nepieciešamie dokumenti, administrators, izmantojot iesniegumā norādīto kontaktinformāciju, aicinās iesniedzēju precizēt iesniegumu un/vai iesniegt nepieciešamos dokumentus. Iesnieguma reģistrācija tiek atlikta līdz brīdim, kad tiek novērstas iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos konstatētās nepilnības.

8:20
Tags:
fresh

Comments are closed.

fresh
 
fresh
Ventspils Centra pamatskola
Designed by