Uz sākumu
Insert AdSense Ads Here

Ventspils Centra sākumskola kopā ar partneriem no Itālijas, Somijas, Rumānijas, Velsas, Anglijas, Dānijas un Turcijas no 2015.gada 1.septembra iesaistījusies Erasmus Plus projektā “I know what I want to be”.
Projekta pirmā starpvalstu sanāksme notika no 9.-14.novembrim Dānijā, Skaelskoer, Eggeslevmagle skolā.
Centra sākumskolu šajā starpvalstu sanāksmē pārstāvēja direktore Ilze Butkus un projekta koordinatore- angļu valodas skolotāja Ligita Valtere.
Pirmajā starpvalstu tikšanās dienā katra dalībvalsts prezentēja savas valsts izglītības sistēmu un karjeras izglītības vadlīnijas, kā arī plānoja turpmāko darbu projekta laikā.
Eggeslevmagle skolas skolēni mūs sveica ar muzikālu priekšnesumu un prezentāciju par katru valsti. Skolā partnervalstu pedagogiem bija iespēja vērot ķīmijas, fizikas stundas 7.klasē un stundu, kurā 8.klases skolēni pētīja izglītības un karjeras izvēles iespējas.

Sanāksmes galvenie mērķi bija:

  1. saplānot projekta aktivitātes;

  2. dalīties pieredzē ar katrā valstī esošās karjeras izglītības vadlīnijām un salīdzināt tās;

  3. izstrādāt vienotus kritērijus stundu plāniem un aktivitātēm;

  4. izstrādāt projekta logo konkursa nolikumu;

  5. vienoties par  IKT izmantošanas iespējām projekta gaitā.

Darba sanāksmē par IKT izmantošanu projekta gaitā tika diskutēts par sekojošiem jautājumiem:
1. E-twinning izmantošana;
2. Edmodo un Moodle platformu iespējas;
3. Facebook.com grupas izveide.
Diskusijā par IKT efektīvu izmantošanu, tika izlemts izmantot Moodle platformu pedagogu izstrādāto mācību materiālu ievietošani, E-twinning – komunikācijai starp partnervalstu pedagogiem un skolēniem.
Turcijas komandas dabaszinību skolotāja dalījās pieredzē par platformas Moodle izmantošanu Bilkent skolā.
Eggeslevmagle skolas direktors organizēja tikšanos ar vietējās municipalitātes mēru Sten Knuth un Izglītības ministrijas karjeras izglītības departamenta pārstāvi Joergen Brock. Pedagogiem bija iespēja uzzināt, kādas ir izglītības attīstības prioritātes un karjeras izglītību Dānijas skolās. 

fresh
fresh
 
fresh
Ventspils Centra pamatskola
Designed by