Uz sākumu
Insert AdSense Ads Here

Laika periodā no 2016.gada 7. līdz 11.novembrim mūsu skolas pedagogi Ligita Valtere, Līga Nēliusa, Sanita Veinberga un Everita Panfiļonoka piedalījās starpvalstu sanāksmē Somijā, Siilinjarve Kasurilas skolā, projekta “I know what I want to be” ietvaros. Sanāksmē piedalījās arī pārējās partnervalstis – Itālija, Turcija, Rumānija, Somija, Dānija, Anglija un Velsa.

Pirmajā tikšanās dienā Kasurilas skolas skolnieki mūs sagaidīja ar koncertu un katrai valstij sagatavotu muzikālu dziesmu, kas  bija jāatpazīst. Savukārt katras partnervalsts pārstāvji uzrunāja Kasurilas skolas skolniekus un prezentēja savu pilsētu un skolu.

Darba sesiju laikā tika analizēti katras valsts darba rezultāti, pielietojamās metodes un darba rezultāts. Saskaņā ar darba plānu tika nolemts, ka  nākamais posms veltīts darba tirgus izpētei, strādājot pēc iepriekš apstiprinātiem stundu plāniem.

Tika lemts jautājums par skolēnu mobilitātēm un par Turcijā ieplānotām kopējām personāla apmācībām. Sakarā ar politisko situāciju valstī, nolēma apmācības pārcelt un Angliju. Visi partnervalstu pārstāvji ar parakstu apstiprināja savu piekrišanu šim lēmumam. Par galīgo lēmumu koordinators informēs 2 nedēļu laikā.

Skolotājiem bija iespēja vērot stundas – angļu valodu 5.klasēm, matemātiku 5.klasēm.

Vizītes laikā skolotājiem bija iespēja apmeklēt Siilinjarve domi, iepazīties ar tās ekonomiskajiem rādītājiem, apmeklēt skolu Ahmo un Savonia Universitāti un iepazīties ar jaunumiem Somijas izglītības sistēmā. Skolotāji apmeklēja ļoti interesantu pasākumu 6.klašu skolniekiem “Es un mana pilsēta”. Šī pasākuma ietvaros skolnieki izspēlēja pilnībā biznesa uzsākšanu viņus interesējošā sfērā.

Sanāksmes noslēgumā tika izvirzīti galvenie mērķi:

  1. Darbs pie darba tirgus un profesiju izpētes saskaņā ar apstiprinātajiem stundu plāniem;

  2. Saplānot skolnieku mobilitātes un kopējās apmācības sesiju;

  3. Veicināt skolnieku savstarpējo komunikāciju (vēstuļu formā).

fresh
fresh
 
fresh
Ventspils Centra pamatskola
Designed by