Uz sākumu
Insert AdSense Ads Here

Valsts pārbaudes darbus- diagnosticējošos darbus-  sākumskolas posmā kārto 3. un 6.klašu izglītojamie.  3.klasē DD ir latviešu valodā un matemātikā, 6.klasē –  latviešu valodā, matemātikā un dabaszinībās.

Diagnosticējošā darba (DD) mērķis: atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 12. augusta noteikumu Nr. 468 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” prasībām mācību priekšmetu standartos Latviešu valoda 1. –  9. klasei, Matemātika 1. –  9.klasei, Dabaszinības 1.-6. klasei,  novērtēt izglītojamo zināšanas un prasmes ar nolūku tās pilnveidot.

Informāciju par DD var iegūt:

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/info.shtml

fresh
fresh
 
fresh
Ventspils Centra pamatskola
Designed by