Uz sākumu
Insert AdSense Ads Here

Skolas kolektīvs 2021./2022.mācību gadā

 Pēce Liāna direktore
Zariņa Eva  direktora vietniece izglītības jomā
Brensone Gunta direktora vietniece audzināšanas jomā
Nēliusa Līga sākumskolas skolotāja, 5.a klases audzinātāja
Fogele Dina sākumskolas skolotāja, 2.a klases audzinātāja
Freimane Benita sākumskolas skolotāja, 6.a klases audzinātāja
Veinberga Sanita sākumskolas un angļu valodas skolotāja, 2.b klases audzinātāja
Sorokina Inese sākumskolas skolotāja, 3.a klases audzinātāja
Panfiļonoka Everita sākumskolas skolotāja, 3.b klases audzinātāja
Ozola – Sūna Inta sākumskolas skolotāja, 1.a klases audzinātāja
Gaile Anita  sākumskolas skolotāja, 1.b klases audzinātāja
signe-lemsa Lemša Signe latviešu valodas skolotāja, 4.b klases audzinātāja
Ziemele Ieva angļu valodas skolotāja
Bauere Sandra flautas spēles skolotāja, sociālo zinību skolotāja
Klevinska Elīna sākumskolas un dabaszinību skolotāja, 4.a klases audzinātāja
Cīrule Rota informātikas skolotāja
Dorofejeva Anna klavierspēles skolotāja
 Sviķe  Silga  vācu valodas skolotāja
Freiberga Ilva klavierspēles skolotāja, bibliotekāre
Guzlēna Laila logopēde, 5.b klases audzinātāja
Ligita Celma angļu valodas skolotāja
Juris Viļumas mājturības un tehnoloģiju skolotājs
Lāce Maija pūšamo instrumentu skolotāja
Leite Ineta sporta skolotāja
Sproģe Sandra klavierspēles skolotāja
Tērvide Jonika mājturības un tehnoloģiju skolotāja
Treilība Santa mūzikas skolotāja
Vēverbrante Rita mūzikas skolotāja
Zemels Jānis sporta skolotājs
Sahmānova Ilva krievu valodas skolotāja

fresh
fresh
 
fresh
Ventspils Centra pamatskola
Designed by