Uz sākumu
Insert AdSense Ads Here

Skolas medmāsa Anita Eglīte

Darba laiks:
Pirmdiena – Piektdiena 8.00-14:00
Skolas medmāsa:

 • Sniedz pirmo palīdzību traumu un akūtu saslimšanu gadījumos;
 • Par konstatētajām veselības problēmām informē klases audzinātāju un vecākus;
 • Kontrolē skolas sanitāri higiēnisko stāvokli un ēdināšanas kvalitāti ēdnīcā;
 • Kontrolē slimību profilakses pasākumu ievērošanu skolā;
 • Reizi mācību gadā veic kašķa un pedikulozes pārbaudi;
 • Sadarbībā ar klašu audzinātājiem, izglīto skolēnus par pirmās palīdzības sniegšanu, veselīgu uzturu, higiēnu un citām ar veselību saistītām tēmām.

Skolas medmāsa sniedz informāciju par:

 • Personīgo higiēnu;
 • Veselīgu uzturu un dzīvesveidu;
 • Slimības profilakses pasākumiem;
 • Atkarību profilaksi;
 • Traumatisma cēloņiem un pirmo palīdzību;
 • Vakcinācijas programmu.

Skolas medmāsa nenodarbojas ar ārstēšanu.

fresh
fresh
 
fresh
Ventspils Centra pamatskola
Designed by