Uz sākumu
Insert AdSense Ads Here

Ventspils Centra sākumskolas  vīzija

Izglītības iestādes misija – veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina vispārējās pamatizglītības mērķu sasniegšanu, lai rezultātā skolēni attīstītu dzīvei 21. gadsimtā svarīgas zināšanas, prasmes un attieksmes, radot konkurētspējīgu, radošu, uz iniciatīvu vērstu personību.

Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo – mērķtiecīgs, zinātkārs, atbildīgs, pozitīvs, draudzīgs.

Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – atbildība (pozitīva attieksme pret veicamo darbu, rūpes un pienākuma apziņa), tolerance (iecietība, cieņa pret līdzcilvēkiem), patriotisms (cieņpilna attieksme pret valsti, valodu, tās simboliem).

 

fresh
fresh
 
fresh
Ventspils Centra pamatskola
Designed by