Uz sākumu
Insert AdSense Ads Here

Ventspils Centra sākumskolas metodiskā darba prioritāte:

pašvadīta mācīšanās, mērķtiecīgi attīstot skolēnu spēju domāt par savu mācīšanos. 

Skolotājs iesaista skolēnus  SR vai uzdevuma/-u izpildes kritēriju formulēšanā/SLA izveidošanā

Skolotājs iepazīstina un mērķtiecīgi attīsta skolēnu refleksijas prasmesrosina skolēnus domāt par mācīšanās procesu: kādā veidā mācās, kā lasa, kā domā, kā atceras, tiek pārrunātas, salīdzinātas skolēnu izmantotās stratēģijas. 

→Skolotājs organizē mācību stundu tā, lai skolēni apzināti, patstāvīgi izvēlas uzdevumu /uzdevumu sarežģītības līmeni/stratēģijas, pamato to izvēli un efektivitāti, vada savu mācīšanos.


Ventspils pilsētas izglītības iestāžu metodiskā tēma:

pašvadīta mācību procesa dažādošana attīstot caurviju prasmes

fresh
fresh
 
fresh
Ventspils Centra pamatskola
Designed by