Uz sākumu
Insert AdSense Ads Here

Bibliotēkas darba laiks

Pirmdiena 8.00-14.30
Otrdiena 9.00-14.30
Trešdiena 9.00-14.30
Ceturtdiena 9.00-14.30
Piektdiena 8.00-14.30

Skolas bibliotēka komplektē un izsniedz:

  • mācību literatūru,

  • uzziņu literatūru (vārdnīcas, rokasgrāmatas, enciklopēdijas),

  • pedagoģisko, didaktisko literatūru,

  • nozaru literatūru.

         Reģistrēto lietotāju skaits ir 371, no tiem 323 skolēni, 38 pedagogi un  10 tehniskie darbinieki.  Mācību, pedagoģiskā un metodiskā literatūra iegādāta par valsts budžeta un pašvaldības finansējuma  līdzekļiem. Ventspils Izglītības pārvalde skolas bibliotēkai abonē 5 nosaukumu periodiskos izdevumus.  Darba burtnīcas tiek nodrošinātas sekojošos mācību priekšmetos: angļu, vācu un krievu valodās, sociālās zinībās un ētikā. Izglītības iestādes bibliotēkā pieejama dažāda metodiskā un mācību literatūra pedagoģisko zināšanu uzlabošanai un darbības pilnveidošanai. No 2011.g. skolas bibliotēkā grāmatu fonds tiek ievadīts informācijas sistēmā ALISE, Latvijā izplatītākais bibliotēku automatizācijas risinājums. Skolas bibliotēkā ir 18 lasītāju vietas, 3 datori ar interneta pieslēgumu, , WiFi, printeris, kopētājs,  kas ļauj skolēniem pilnīgāk izmantot IT mācību procesā.

fresh
fresh
 
fresh
Ventspils Centra pamatskola
Designed by