Uz sākumu
Insert AdSense Ads Here

Logopēdes Lailas Guzlēnas darba laiks

Pirmdiena 8.00 – 16.00

Otrdiena  8.00 – 16.00

Trešdiena   08.00 – 16.00

Ceturtdiena  8.00-16.00 

Piektdiena 8.00-16.00  

Ja vecākiem ir nepieciešama individuāla tikšanās, iespējams vienoties pa telefonu.   Tel. nr. 26434921

 


Logopēdija ir zinātne par komunikācijas traucējumiem. Tā ietver sevī runas un valodas traucējumu novēršanas teoriju un praksi, atklāj traucējumu rašanās cēloņus un veic profilaktiskā darba kompleksu. Logopēdija ir starpzinātne starp pedagoģiju, medicīnu, valodniecību un ir saistīta ar psiholoģiju.

Logopēda darbs skolā

Logopēds ir koriģējošais pedagogs, valodas terapeits, kurš veic:

 • runas un valodas traucējumu diagnostiku,
 • runas un valodas traucējumu novēršanu,
 • runas un valodas profilaksi.

Vispārizglītojošajās skolās logopēds strādā ar bērniem, kuriem ir rakstu runas traucējumi –  grūtības apgūt lasītprasmi, rakstītprasmi un veikt matemātiskas darbības. Bērniem kļūdas ir specifiskas, noturīgas un atkārtojas. Bērniem nav garīgās attīstības traucējumi, intelekts ir vidusmēra līmenī vai pat stipri augstāks par vidējo. Tie ir lasīšanas, pareizrakstības un rēķināšanas traucējumi vai disleksija, disgrāfija, diskalkulija.

Ja bērniem pirmsskolas vecumā valodas un runas aizkavēšanās pazīmes vai traucējumi paliek bez ievērības, tad var parādīties rakstu valodas traucējumi skolā.

Skolas gaitas uzsākot svarīgi, lai bērns spētu:

 • precīzi izrunāt visas skaņas;
 • precīzi saklausīt skaņas vārdos, noteikt to secību vārdos, atšķirt līdzīgas skaņas, veidot vārdus no skaņām;
 • izprast un pareizi lietot valodas gramatiskās formas, veidot gramatiski pareizus teikumus;
 • izprast vārdu, vārdu savienojumu un teikumu nozīmi.

Lasīšanas traucējumi izpaužas:

 • aizkavēta lasītprasmes apguve;
 • grūti nosaukt, atcerēties, iegaumēt burtus;
 • grūti saliedēt burtus zilbēs, vārdos;
 • nepareizi izlasa atsevišķus burtus, zilbes, vārdus;
 • iesprauž liekus burtus, samaina vietām burtus un zilbes;
 • atkārto zilbi vai vārdu;
 • nepazīstamus vārdus mēģina uzminēt;
 • lasa ļoti lēni, skaļi lasot, ātrums samazinās;
 • laikus nesaskata teikuma beigas;
 • vāja izpratne par lasīto;
 • izvairās no lasīšanas.

Rakstīšanas traucējumi izpaužas:

 • slikta pareizrakstība – rakstu darbos daudz dažāda rakstura kļūdu,

kļūdas noturīgas:

–          neatceras burtu rakstību,

–          jauc balsīgos/nebalsīgos līdzskaņus, garos/īsos patskaņus, patskaņus/divskaņus, citus burtus,

–          izlaiž, samaina burtus, zilbes,

 • lēni raksta;
 • diktātos teikumi nav pabeigti;
 • neliek pieturzīmes;
 • teikumos pirmos vārdus raksta ar mazo burtu;
 • nespēj precīzi norakstīt;
 • nepatīk rakstīšana, bieži no tās vairās.

Matemātiskie traucējumi izpaužas:

 • lēni skaitļo;
 • grūti atceras skaitļus, formulas, reizrēķinu;
 • grūtības ģeometrisko formu noteikšanā;
 • grūtības teksta uzdevumu risināšanā;
 • neizprot matemātiskos jēdzienus;
 • nepatīk matemātika.

Divvalodības gadījumā skolēnam logopēda palīdzība nepieciešama tajā gadījumā, kad specifiskie traucējumi izpaužas abās valodās. Valodas nezināšana nav logopēdiska rakstura traucējums.

fresh
fresh
 
fresh
Ventspils Centra pamatskola
Designed by